فوم بهداشتی بانوان pH 4.2 سی گل ۱۵۰ml

۴۲,۰۰۰ تومان
فوم بهداشتی بانوان سی گل پاک کننده روزانه، التیام بخش، کاهش دهنده خارش و التهاب و محافظpH طبیعی ناحیه واژن می باشد.